Aprender a Convivir programa de prevención do comportamento antisocial na Educación Infantil

A importancia do comportamento antisocial e a preocupación social que suscita fan necesario o estabelecemento de medidas de prevención. Se a isto se engade a ausencia de intervencións precoces sistemáticas e avaliadas fai máis perentoria dita necesidade. O programa Aprender a Convivir está dirixido a alumnado de primeiro curso de Educación Infantil. O obxectivo principal é o desenvolvemento da competencia social como mecanismo de protección perante o desenvolvemento do comportamento antisocial. O estudo intégrase nun deseño cuase-experimental pre-post con grupos experimental e control. Os resultados obtidos mostran unha mellora na competencia social dos nenos do grupo experimental así como unha redución dos indicadores asociados ao comportamento antisocial.

Palabras chave: competencia social, comportamento antisocial, intervención precoz, infancia
Justicia Justicia, F., Benítez Muñoz, J. L., Fernández Cabezas, M., Fernández de Haro, E. e Pichardo Martínez, M. C. (2008): Aprender a Convivir: programa de prevención do comportamento antisocial na Educación Infantil. Cadernos de Psicoloxía, 32, 37-47.