O asedio psicolóxico no traballo (Mobbing)

O presente artigo analiza e resume a investigación sobre o concepto de asedio psicolóxico no traballo, a súa incidencia, consecuencias e retos. Móstrase un modelo compresivo ideado por Zapf (2004), para ilustrar e facilitar a comprensión do mobbing, e as súas disferentes manifestacións; así mesmo analízase a alta incidencia que ten este fenómeno sobre os traballadores e as consecuencias tanto persoais coma organizativas.

Palabras chave: competencia social, comportamento antisocial, intervención precoz, infancia
Soler Sánchez, M. I., Meseguer de Pedro, M. e García Izquierdo, M. (2008): O asedio psicolóxico no traballo (Mobbing). Cadernos de Psicoloxía, 32, 49-61.