Programas con Homes que Exercen Violencia na Parella Modelos de intervención e estudos de eficacia

A violencia contra as mulleres foi recoñecida como unha violación dos dereitos humanos e un problema de saúde pública no ámbito internacional. O tipo de violencia cara ás mulleres máis común é o que se da na relación de parella. Nos últimos trinta anos, vense traballando na prevención deste tipo de violencia. Un dos elementos incorporados a este traballo son os Programas de Intervención con homes que exercen violencia na parella. Neste artigo son revisados os tipos de programas que apareceron durante estes anos e preséntanse algúns datos sobre os estudos de eficacia.

Palabras chave: violencia doméstica, tratamento, maltratador, eficacia de tratamento
Prieto Flores, J. (2008): Modelos de intervención e estudos de eficacia. Cadernos de Psicoloxía, 32, 9-35.