Violencia e infancia Carme Adán, Mónica Permuy, Carlos Mariscal de Gante, Manuel Armas

De seguido transcríbese, con algunhas adaptacións que a linguaxe escrita require, a mesa redonda que tivo lugar o 9 de maio de 2008 na Galería Sargadelos de Santiago. Dita mesa estivo moderada por José Manuel Oreiro Blanco, membro do Consello de Redación de Cadernos de Psicoloxía. Cada intervención representa un ollar diferente, onde os matices proporcionados pola adscrición profesional ou polo contexto de traballo enriquece a anterior.

Oreiro, J. M. (2008): Violencia e infancia: Carme Adán, Mónica Permuy, Carlos Mariscal de Gante, Manuel Armas. Cadernos de Psicoloxía, 32, 135-149.