Editorial : Violencia

  • Víctor Manuel Torrado Oubiña

    Director

Este exemplar de Cadernos de Psicoloxía inaugura unha nova etapa da revista. Ten sido unha espera máis prolongada do previsíbel desde o último número, en parte por circunstancias sobrevidas imprevistas e, en parte, polas dificultades da tarefa que supón compor un consello de redación completamente renovado. Non obstante, creo que recollo o sentir maioritario dos colexiados, desde logo si o da Xunta de Goberno, ao expresar a importancia que supón para a nosa organización o feito de dispor dun instrumento de comunicación propio sobre as nosas inquietudes e ocupación profesional. Mais tamén desexo testemuñar o difícil que resulta, como supoño resultou no pasado e resultará no futuro, traela á luz con regularidade e un mínimo de calidade coa pretensión de que resulte útil e atractiva para profesionais que se dedican a áreas bastante diferenciadas entre si. Este, desde logo, é o noso obxectivo, polo que as suxestións e as aportacións serán sempre benvidas.

Ver artigo completo