Editorial : a percepción da incerteza

  • Víctor Manuel Torrado Oubiña

    Director de Cadernos de Psicoloxía

Seguramente non sorprendería a ninguén se afirmase que estamos en crise. E non só a nivel social e económico, como é obvio e por todos sabido, con todos os adxectivos especificativos posíbeis: financeira, das pensións, laboral, do estado de benestar... Previamente, vivimos tamén nos últimos anos situacións críticas, conflitivas e cambiantes para a psicoloxía, tanto do punto de vista profesional como colexial. Foi obxecto de crise cuase-cismática o status legal e profesional que confería o título de psicoloxía coa consolidación do novo de psicoloxía clínica, cuxas repercusións continúan a nos afectar hoxe en día. Con respecto á organización colexial, continúa a ser obxecto de debate o nivel e alcance da representación dos diferentes colexios autonómicos no novo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Psicólogos, momento que se pode considerar punto de inflexión en canto ao futuro.

Ver artigo completo