Emoción e memoria prospectiva teoría e aplicación

Ata datas recentes non se prestara interese dabondo ao efecto da emoción sobre a memoria prospectiva. Ao empregar métodos tradicionais de indución emocional asumiuse que o estado de ánimo xerado se mantería constante ao longo da proba. Isto non é só un erro, tamén se afasta da funcionalidade real deste tipo de memoria na vida cotiá, onde a emoción aparece de maneira puntual afectando aos factores que participan na súa codificación, retención e recuperación. As tarefas do laboratorio deberían poder poñer en funcionamento estes aspectos para estudar como a emoción afecta aos elementos que participan na memoria prospectiva por separado e non de maneira conxunta. Diferentes estudos investigaron como o contido emocional das claves de recuperación e a tarefa prospectiva, afectan á memoria prospectiva, e tamén se propuxeron enfoques que tentan comprender como as consecuencias positivas ou negativas de realizar a tarefa prospectiva poderían afectar á súa lembranza posterior. Este último punto tería aplicación en campos onde se poida mellorar a probabilidade de execución de condutas programadas, como son as condutas preventivas (por exemplo, non superarei o límite de velocidade, non adiantarei indebidamente, etc.), potenciando a lembranza das consecuencias asociadas á súa non realización.

Palabras chave: condicionamento, conduta preventiva, emoción, indución emocional, memoria prospectiva
Gordillo León, F., Arana Martínez, J. M., García Meilán, J. J., Carro Ramos, J, Mestas Hernández, L. (2013): Emoción e memoria prospectiva: teoría e aplicación. Cadernos de Psicoloxía, 34, 42-59.