Memoria e terapia EMDR

A terapia EMDR está fortemente ligada aos estudos sobre a memoria. O tratamento EMDR baséase na identificación, acceso, e procesamento das memorias asociadas cos problemas actuais do paciente, é dicir, aquelas experiencias que o cerebro non podería asimilar e integrar, e ao quedar almacenadas disfuncionalmente, alimentan os síntomas actuais.
Ademais o modelo teórico de EMDR ten sido asociado cos conceptos da memoria de traballo, as diferenzas entre a memoria traumática e memoria común, e memoria a curto e longo prazo. A relación destes conceptos coa terapia EMDR basearase nunha revisión da evidencia empírica recente.

Palabras chave: EMDR, memoria, procesamento de información, trauma
González Vázquez, A., Mosquera, D. (2013): Memoria e terapia EMDR. Cadernos de Psicoloxía, 34, 75-102.