Paseo pola memoria

Os que xa nin peiteamos canas fomos asistindo, ao longo da nosa vida de profesión, a sucesivos movementos e transformacións dos modelos de aprendizaxe froito de avantes ou retrocesos, que de todo hai, nas formas de entender e saber sobre a nosa memoria.

Pazos Riveiro, J. M. (2013): Paseo pola memoria. Cadernos de Psicoloxía, 34, 103-115.