A Psicoloxía Forense e o equipo técnico na xurisdición de menores das orixes á actualidade

Neste artigo preténdese esbozar unha visión xeral, ao longo do tempo, de cal foi o lugar do menor respecto ás institucións de atención á infancia no conflito e cal a posición da Psicoloxía Forense dentro do ámbito da Xustiza Xuvenil.

Palabras chave: psicoloxía forense, equipo técnico, xustiza xuvenil, historia
Basanta Dopico, J. L. (2013): A Psicoloxía Forense e o equipo técnico na xurisdición de menores. Cadernos de Psicoloxía, 34, 28-41.