Editorial : Fagamos memoria

  • José Manuel Oreiro Blanco

    Director de Cadernos de Psicoloxía

Esta é a invitación que vos queremos achegar neste número. Facer memoria, boa memoria, é o obxectivo da nosa actividade diaria como psicólogos e psicólogas en incontables ocasións. Aqueles profesionais que traballan con procesamentos mentais básicos, nos que recordar ocupa un papel transcendental; aqueles que interveñen con experiencias traumáticas, onde a permanencia no presente de episodios que deberían recoñecerse e situarse como xa pasados continúan perturbando; quen busca axudar a construír novos esquemas de funcionamento non condicionado aos xa ensaiados. Todos eles buscan domear a materia prima que é a memoria na especie humana.

Ver artigo completo