Masculinidade

Masculinidade como reflexión persoal desde a ollada da filosofía, de maneira que poidamos facer un repaso do que significa ser home e ser muller ao longo da Historia pero sen esquecer o momento socio-cultural actual que estamos a vivir.

É importante manter presente que somos seres humanos que nos necesitamos para continuar a sobrevivir neste mundo tan aloucado. Destacando o bo e o non tan memorable de cada un pero prestando atención sempre á palabra Educación.

 

Palabras chave: Masculinidade, feminidade, poder, triunfo, sensibilidade, emoción, revolución, discriminación, aparencia, heroína, moralidade, dereito, deberes, virilidade, xénero, independencia, multidimensionalidade, coraxe, arbitrario, ADN.
Paz Álvarez, S. (2020): Masculinidade. Cadernos de Psicoloxía. Vol. 37, 79-84. COPG, Galicia.