Créditos, 2017

 1. Consello Editorial /
  Xunta do Goberno do COPG:

  1. Mª Rosa Álvarez Prada. Decana.
  2. Hipólito Puente Carracedo. Vicedecano.
  3. José Manuel Oreiro Blanco. Secretario.
  4. Mª Concepción Prado Álvarez. Vicesecretaria.
  5. Miguel A. Chouza Ponte. Tesoureiro.
  6. José Luis Domínguez Rey. Vogal.
  7. Ana Isabel Martínez Arranz. Vogal.
  8. Olegaria Mosqueda Bueno. Vogal.
  9. Eva Muíño Gómez. Vogal.
  10. Marta Rivas Rodríguez. Vogal.
  11. Mª Concepción Rodríguez Pérez. Vogal.
  12. Víctor Manuel Torrado Oubiña. Vogal.
  13. Alejandra Fernández Rodríguez. Vogal.
 1. Consello de Redacción:

  1. José Manuel Oreiro Blanco. Director.
  2. Carlos Montes Piñeiro. Subdirector.
  3. Felisa Balboa Cardoso
  4. Mª Elena Rodríguez Borrajo
  5. Mª Jesús López Cernadas
  6. José Eduardo Rodríguez Otero
  7. Milagros Martínez García
  8. Mª Begoña Castro Iglesias
 2. Tradución

  1. Eliana Martíns Alvela
  2. Lucía Vázquez Fernández
 3. Redacción e Administración:

  1. Eva Blanco Ferreira
  2. Mónica Figueira Rial
  3. Rosana Lorenzo Rivadulla
  4. Raquel Martínez Mosquera
  5. Alicia Rodríguez Pedrares
  6. Mª Teresa Santamónica Fernández
 4. Deseño e Desenvolvemento Web:

  1. Uqui.net
 5.